Lapicero y papel
Durante el juego surgirán diferentes opiniones, matices que aportar y muchos temas de debate. Ten a mano lápiz y papel para anotar tus ideas.
Different opinions will arise during the game, as well as many topics to discuss. Use pencil and paper to write down all your ideas.
Jokoan zehar iritziak eta eztabaidatzeko gai asko agertuko dira. Zure ideiak idazteko arkatza eta papera erabil itzazu.
Ayuda
┬┐Necesitas pistas para los diálogos? Busca a tus profesores en el edificio azul, ellos te ayudarán.
Do you need some help with the dialogs? Look for your teachers at the blue building, they’ll help you.
Elkarrizketekin laguntzarik behar al duzu? Irakasleak eraikin urdinean bilatu, haiek lagunduko dizute.
Trofeos
Fotografía tus trofeos para controlar tu progreso: ve a tu perfil y pulsa la cámara que hay sobre el tablón.
Puedes renombrar tu imagen al guardarla, pero no elimines la extensión .jpg

Take a picture of your trophies to check your progress: enter your profile and press the camera over the board.
You may rename your image, but don’t delete the .jpg extension.

Aurrerapena zuzentzeko, zure trofeoen argazki bat egin: zure profilan sartu eta ohar-taularen gainean dagoen kamera klikatu.
Irudiaren izena aldatu dezakezu, baina .jpg extensioa ez kendu.


JUEGO
GAME
JOKOA
INFORMACIÓN
INFO
ARGIBIDEAK
MECÁNICA
MECHANICS
MEKANIKA
TU CRITERIO
YOUR OPINION
ZURE IRIZPIDEA
AYUDA
HELP
LAGUNTZA
DESCÁRGALO
DOWNLOAD
JAITSI
Hay doce trofeos, ┬íconsíguelos todos!
There are twelve trophies, get them all!
Hamabi trofeo daude, denak lortu!
FFBB Logo